PRZYJĘCIE
PENSJONARIUSZA

Przyjęcie pensjonariusza

Przyjęcie odbywa się w uzgodnionym terminie w obecności członka rodziny lub opiekuna prawnego.
W dniu przyjęcia zawierana jest umowa o świadczenie usług przez Dom Złotego Wieku pomiędzy członkiem rodziny lub opiekunem prawnym dotycząca umieszczenia Pensjonariusza, a Naszym Domem.

W dniu przyjęcia potrzebne są następujące dokumenty:
-dokument tożsamości Pensjonariusza
-legitymacja ubezpieczeniowa Pensjonariusza
-dokument tożsamości osoby podpisującej umowę o usługi z Domem Złotego Wieku
-kserokopię kart informacyjnych z pobytów w szpitalu
-informację dotyczącą nazwy i sposobu przyjmowania leków, które otrzymuje aktualnie Pensjonariusz
-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych